धुर्मुसको ढगि काण्ड सार्वजनिक ।। धुमुर्सको बोली र विवरणको अन्तर ||

भिडियो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *